2016 Watermelon Feed2016 Varsity Senior watermelon 32016 Varsityvars indriv picsJV indivC team 20162016 c indiv2016 jvconfetti

Olathe South Men's Soccer 

Senior Night: Monday Oct 10 v Belton 


 

 

  

 

 

 

                 Booster Club:

Bill Carnes is the Booster Club president for 2015.

You may contact him with questions at wcarnes@sbcglobal.net